جدیدترین مطالب جستجوی حیات در مریخ

پیدا کردن حیات فرازمینی در سیاره سرخ همواره یکی از رویاهای بشر بوده است و اگر وجود آب در مریخ اثبات شود، این رویا می‌تواند به حقیقت تبدیل شود، اما به نظر می‌رسد که رویا همچنان رویا باقی خواهد ماند!

در دو دهه اخیر، هر تابستان، صدها محقق به دوون آیلند در بخش قطبی کانادا گرد هم می‌آیند تا برخی از تکنولوژی پیشرفته موردنیاز برای سفر انسان به مریخ را مورد آزمایش قرار دهند. دوون آیلند که در ناحیه قطبی نزدیک به شمالگان، کانادا واقع‌شده، بزرگ‌ترین جزیره خالی از سکنه جهان و محل دهانه برخوردی…