جدیدترین مطالب جشنواره خوارزمی

فعالیت های علمی و اجرایی مربوط به سی و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی از اردیبهشت امسال آغاز شد. این فراخوان عمومی بوده و چهار زبان فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی را در داخل و خارج کشور در بر خواهد داشت. دبیرخانه این جشنواره در 18 گروه تخصصی و 4 محور پژوهش‌های بنیادی، پژوهش‌های کاربردی، طرح‌های…