جدیدترین مطالب جشنواره

  جشنواره زیست فناوری ایران برگزار شد و دبیر اجرایی این جشنواره درباره نتایج ارزیابی این دوره از جشنواره سخن گفت. به گفته این دبیر اجرایی و براساس داوری‌های انجام شده، 3 فناور و 6 شرکت توانستند جایزه زیست ایران را از آن خود نمایند. جشنواره زیست ایران از 27 شهریور ماه در محل مصلای…

با توجه به برگزاری جشنواره سینمای مقاومت در روزهای اخیر، بهانه ای بدست آمد تا مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و بطور اجمالی به بررسی این ژانر مهم در سینمای ایران بپردازیم. در طول تاریخ، جنگ های بین ملت ها همواره در عرصه سینمای ملل عاملی جریان ساز بوده و به فراخور برهه…