جدیدترین مطالب جنگ سایبری

طی گزارشی از وال استریت ژورنال همکاری‌های نظامی روسیه با ایران باتوجه به واردات تجهیزات نظارت سایبری از روسیه اعم از نرم‌افزارهای نظارتی افزایش خواهد یافت.

فعالیت های بشر در فضای مجازی علاوه بر دارا بودن فرصت، تهدیدهایی را نیز به همراه داشته است. تهدیدهایی که مجازی هستند اما گاهی نیز واقعیت پیدا می کنند و باعث می شود جنگ سایبری در دنیای واقعی اتفاق افتد. هرچه این فضا بیشتر رشد کرده است مشکلات و تهدیدات مربوط به این فضا نیز…

صبح روز دوشنبه، تعدادی از متخصصان هوا فضا و جنگ های فضایی ایمیلی حاوی یک فایل PDF دریافت کردند که ظاهراً در مورد برنامه های هوا فضایی آینده روسیه بود؛ اما واقعیت چیزی دیگری بود، این ایمیل حاوی تروجانی به نام ” Komplex” بود. تروجان  کومپلکس به وسیله دستور از راه دور و کنترل سرور…