جدیدترین مطالب جهان‌های موازی

بر اساس برخی برآوردها، جهان دارای تقریبا 2 تریلیون کهکشان است که هر کهکشان هم خود به طور متوسط دارای تقریبا 100 میلیون ستاره و تعداد بی‌شماری سیاره است. اما آیا ممکن است جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، نسخه دیگری داشته باشد؟ فرضیه جهان‌های متعدد، ایده‌ای است که در علمی تخیلی‌ها به‌طور گسترده‌ای به…