جگوار تکنولوژی ناسا را برای نمایش امواج مغزی رانندگان هماهنگ کرده است آیا از چگونگی انجام پروژه های در حال توسعه ی جگوار لند رووِر (Jaguar Land Rover) علاوه بر پروژه های “چاله” و “هشدار دوچرخه سوار” در تعجب هستید؟ پاسخ کاملا مثبت است. در واقع، شرکت این موضوع را که در حال کار بر…