گای ریچی یک بار دیگر با یک فیلم اکشن برگشته است. در این نوشتار در کنار ما باشید تا به بررسی آخرین اثر او یعنی نقد فیلم Wrath Of Man (خشم انسان 2021) بپردازیم.