جدیدترین مطالب جی پی اس

نمایشگاه‌داران معمولا برای اینکه به مشتریان نشان دهند که یک خودرو مسافتی کم را پیموده و در حد صفر کیلومتر است، به کم کردن کیلومترشمار خودروها روی می‌آورند. آنها قصد دارند تا با این کار به مشتری بقبولانند که خودرو تمیز است. اما مشتریان این روزها به این حرف‌ها توجه نمی‌کنند و خودرو را براساس…

احتمالاً برای شما هم پیش‌آمده که بخواهید به یک سایت بروید و از سرویس آن استفاده کنید ولی به یک باره با  اخطار محدودیت مکانی (که توسط موقعیت یاب جی پی اس ارائه می شود) روبرو می شوید. در اینجا چند راه‌حل را پیش روی شما می گذاریم تا بارو بندیل خود را ببندید و…