جدیدترین مطالب حادثه عکس سلفی

گرفتن عکس های سلفی پرخطر منجر به ممنوعیت عکاسی سلفی در برخی مناطق بمبئی شد. از سال ۲۰۱۴،  ۱۹ نفر از مردم هند حین گرفتن عکس های سلفی کشته شدند. بمبئی با توجه به این خطرات احتمالی، گرفتن عکس های سلفی در بسیاری از نقاط این شهر را منع کرد. اما طرفداران عکس های سلفی…

در سال جاری تعداد افرادی که به دلیل حمله کوسه ها جان خود را از دست دادند به طرز عجیبی بالا بود، اما عجیب تر اینکه به گزارش کمپانی کنده نست تراولر( Condé Nast Traveler) تعداد افرادی که در حین گرفتن عکسهای سلفی آسیب دیده اند ازحمله ی کوسه ها بیشتر است. به نظر می…