جدیدترین مطالب حذف اپلیکیشن از اپ استور

همه کاربران اپل، اپ استور بزرگ این کمپانی را شناخته و با آن آشنایی کامل دارند. اما اخیرا اهالی کوپرتینو تصمیم گرفته‌اند تا حدود ۵۰ هزار اپلیکیشن را از این فروشگاه حذف نمایند. حذف این تعداد اپلیکیشن به دلیل عدم کاربردی بودن یا عدم به‌روزرسانی آنها بوده که در ماه اکتبر اتفاق افتاده است. این…