جدیدترین مطالب حذف دکمه ی هوم

گزارشات نشان می دهند که آیفون های سال جاری، آخرین آیفون هایی خواهند بود که دکمه هوم فیزیکی به همراه دارند. آیفون های سال 2017 ارتقاء بیشتری نسبت به آیفون های سال های گذشته، از جمله آیفون 7، خواهند داشت. از قرار معلوم دکمه هوم فیزیکی دایره ای شکلی که از سال 2007 در بخش…

حذف دکمه ی هوم آیفون در پتنت اخیر اپل دیده شده است. در اینجا یکی از ایده های اپل برای از حذف دکمه ی هوم آیفون را معرفی می کنیم. اپل در حال بررسی راه هایی برای خلاص شدن از دکمه هوم آیفون است. با توجه به یک پتنت پیدا شده توسط اپل اینسایدر، مشخص…