جدیدترین مطالب حس لامسه

ایمپلنت های عصبی و بازوی رباتیک، حس لامسه را به ناتان کوپلند بازگرداند. ناتان کوپلند، فردی است که بیش از یک دهه قبل دچار شکستی در ناحیه گردن شده بود؛ در پی این جراحت، او حس لامسه خود را از دست داد. حال کوپلند با استفاده از یک بازوی روباتیک و مجموعه ای از الکترودهای…

حس لامسه ی ما به لطف هزاران “مکانورسپتور” ایجاد می شود که در سراسر پوست ما توزیع شده اند. یک مقدار فشار بیشتری که به یکی از این سنسورها وارد می شود، پالس های الکتریکی بیشتر،  آن را به مغز ارسال می کنند و بنابراین نتیجه ی افزایش این عمل احساس لامسه ای است که…