جدیدترین مطالب حشره رباتیک کوچک

گروهی از محققان بلژیکی و ترکیه ای دیده اند که ربات ها هنگامی که مجاز به “تکامل” رفتارها همراه اصول داروینی هستند، وظایف خود را به نحو احسن تقسیم می کنند. برخی از حشرات مانند زنبور عسل، موریانه ها و مورچه ها مدت های مدید است که “رفتار اجتماعی حقیقی” را به نمایش گذاشته اند- کیفیتی…

موسسه ی Wyss هاروارد که در زمینه مهندسی الهام گرفته از بیولوژی (Biologically Inspired Engineering) فعالیت می کند، در خلق ربات های کوچک و الهام گرفته از حشرات، سابقه دارد و این ساخته ی اخیر آن می تواند مانند یک استرایدر (گونه ای از آب پیمایان بوده و نام علمی آن نیز  Gerridae می باشد) روی…