جدیدترین مطالب حفره های امنیتی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای، از مشکلات و آسیب پذیری پروتکل WPA2 و هک وای فای خبر داد. این مرکز در این راستا راه‌هایی برای جلوگیری از هک وای فای را برای امنیت بهتر ارائه نمود.