جدیدترین اخبار و مقالات حملات فیشینگ

برآورد می شود، بیش از یک میلیون نفر هدف حملات فیشینگ هفته اخیر به گوگل داکس قرار گرفته باشند. با این وجود، گوگل اعلام کرده، در کمتر از یک ساعت موفق به متوقف کردن این آسیب پذیری شده است. به جزء راحتی و سرعت حملات فیشینگ که قادر به دسترسی به حساب های ایمیل کاربران…