نزدیک به 3 میلیون از گوشی‌های اندروید در مقابل حمله‌ی بدافزارهایی که به طور مخفیانه بر روی این دستگاه‌ها نصب می‌شوند، آسیب پذیر هستند. بر اساس گزارشی که امروز منتشر شد، حدود 3 میلیون دستگاه اندرویدی در معرض خطر هکرهایی هستند که با استفاده از بدافزارها می‌توانند کنترل گوشی افراد را به دست بگیرند. گوشی‌های…