جدیدترین مطالب حمله باج افزار

رئیس شرکت مایکروسافت می‌گوید، حمله باج افزار عظیمی که هفته جاری در بسیاری از نقاط جهان شیوع پیدا کرد، باید همچون زنگ بیدارباشی برای دولت‌ها باشد. در جریان حملات سایبری بی‌سابقه روز جمعه، بیش از 200 هزار کامپیوتر هدف حمله نوعی باج ‌افزار قرار گرفتند. انگلستان، روسیه، فرانسه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که…