جدیدترین مطالب حمله تروریستی

اخیرا طالبان سراسر خاک افغانستان را به تصرف در آوردند. حال خبر رسیده که انتشار محتوای مرتبط با طالبان در فیسبوک و پلتفرم های تحت مالکیت آن ممنوع است.

ترور دانشمند هسته ای موشکی ایران در آبسرد دماوند ساعاتی قبل رخ داده است. محسن فخری زاده از دانشمندان موثر و رده بالای حوزه تحقیقات علمی در کشور بوده است. با بررسی بیشتر این خبر همراه باشید!