جدیدترین مطالب حمله قلبی

بارها شنیده‌‌ایم که ورزش کردن و فعالیت‌های نظیر آن برای سلامتی مفید است، اما در این مطلب می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه پارو کردن برف می‌تواند احتمال حمله قلبی را افزایش دهد.