جدیدترین مطالب حمله مجدد هکر ها به دولت آمریکا

مایکروسافت روز پنجشنبه اعلام کرد که سیستم جدیدی را روی حساب های اینترنتی کاربران خود قرار خواهد داد. زمانیکه کاربران محصولات مایکروسافت در معرض هک های دولتی هستند، این سیستم به آنها هشدار می دهد. این حرکت مایکروسافت در راستای مبارزه با حملاتی است که به پشتیبانی دولت ها انجام می شود. مایکروسافت در یک…

Office of Personnel Management) OPM) که مسئول انتشار مسائل امنیتی دولت آمریکا است، ارقام جدیدی را از اطلاعات ربوده شده در طی دو حمله سایبری به این اداره، اعلام کرده است. در حالیکه اولین حمله در ماه آوریل 4.2 میلیون نفر از کارمندان قبلی و فعلی دولت آمریکا را در بر گرفته بود، در اوائل ماه ژوئن…