جدیدترین مطالب حیات در سیارات دیگر

ماهواره ی جدید ناسا با هدف کشف سیاره های هم اندازه ی زمین به فضا ارسال خواهد شد. ماموریت کپلر برای بررسی ستاره ها و کهکشان هایی که در فاصله ی هزاران سال نوری قرار دارند برنامه ریزی شده تا سیارات خارج از منظومه ی شمسی را کشف کند. اما ماهواره ی جدید ناسا نگاه…

اگر شما تا یک ماه پیش در مورد وجود آب در مریخ سوال می پرسیدید، به احتمال زیاد به شما گفته می شد که شواهد نشانگر وجود آب، در گذشته، موجود بوده ولی احتمالا از بین رفته است. حال سوال اینجاست که چگونه این چیزها می تواند تغییر کند؟ ابتدا در یک اطلاعیه بزرگ، اعلام…