جدیدترین مطالب حیات در سیارات دیگر

دانشمندان دانشگاه کمبریج و کیپ‌تاون شاید راه‌حلی یافته باشند برای پاسخ به این پرسش که منشأ اسرارآمیز حیات چگونه در ‌زمین پدیدار شده است! پاسخ آن‌ها جالب است، فعل و انفعلات موجود در دریاهای پیشا-تاریخی.

دانشمندان موفق به کشف یک اَبَر زمین زیست‌پذیر به‌ وسیله‌یِ تلسکوپ سوبارو شده‌اند که حوالی ستاره‌ٔ کوتوله‌یِ سرخ قرار داشته و فقط 37 سال نوری با زمین فاصله دارد.

ماهواره ی جدید ناسا با هدف کشف سیاره های هم اندازه ی زمین به فضا ارسال خواهد شد. ماموریت کپلر برای بررسی ستاره ها و کهکشان هایی که در فاصله ی هزاران سال نوری قرار دارند برنامه ریزی شده تا سیارات خارج از منظومه ی شمسی را کشف کند. اما ماهواره ی جدید ناسا نگاه…

اگر شما تا یک ماه پیش در مورد وجود آب در مریخ سوال می پرسیدید، به احتمال زیاد به شما گفته می شد که شواهد نشانگر وجود آب، در گذشته، موجود بوده ولی احتمالا از بین رفته است. حال سوال اینجاست که چگونه این چیزها می تواند تغییر کند؟ ابتدا در یک اطلاعیه بزرگ، اعلام…