تصویر یک سگ در ذهن بیشتر مردم به شکل حیوانی با اندازه کوچک است، اما این نگرش درست نیست. در این مطلب به معرفی بزرگترین سگ های جهان پرداخته‌ایم.