جدیدترین مطالب خدمات الکترونیک

در روز جمعه وزیر ارتباطات و فناوری با رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و در مورد تسریع پرداخت های الکترونیک از طریق تلفن همراه و همکاری‌های لازم در این زمینه صحبت کردند. در صورت موفقیت آمیز بودن این صحبت ها می توان گفت تا حد زیادی خدمات مربوط به دولت الکترونیک و دولت همراه…