جدیدترین مطالب خدمات الکترونیک

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از ایجاد یک سامانه و ثبت‌نام کاملاً الکترونیکی افراد بالای 18 سال فاقد شناسنامه در سراسر کشور جهت دریافت این سند خبر داد.

صفحه 1 از 3