جدیدترین مطالب خدمات الکترونیک

95 درصد طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی اجرایی شده است. هم‌بنیان‌گذار و مدیر فنی بقراط با بیان اینکه به دلیل پافشاری دولت در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی، این طرح حدود 95 درصد محقق شده از استقبال پزشکان از این طرح و همچنین مشکلات زیرساختی در مناطق دور از پایتخت در راستای اجرای این طرح خبر داد.

در روز جمعه وزیر ارتباطات و فناوری با رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و در مورد تسریع پرداخت های الکترونیک از طریق تلفن همراه و همکاری‌های لازم در این زمینه صحبت کردند. در صورت موفقیت آمیز بودن این صحبت ها می توان گفت تا حد زیادی خدمات مربوط به دولت الکترونیک و دولت همراه…