جدیدترین مطالب خدمات اینترنتی گمرک

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران لیستی از خدمات اینترنتی خود را منتشر نموده است. فعالیت های گمرکی الکترونیکی شدند و گیرندگان مختلف می توانند از این پس به صورت 24 ساعته به خدمات اینترنتی گمرک دسترسی داشته باشند.