جدیدترین مطالب خدمات دولت الکترونیک

در راستای ایجاد بستری برای تعامل مستقیم مردم و دستگاه‌های اجرایی، سامانه پیام ایران راه‌اندازی خواهد شد. اما سامانه پیام ایران چیست و راه‌اندازی آن چه معنایی دارد؟

به منظور صرفه جویی در کاغذ و پیش برد هرچه بهتر دولت الکترونیک، قبوض کاغذی تلفن حذف خواهد شد. وزیر ارتباطات این مطلب را در حاشیه آغاز همایش هفته دیجیتال مطرح کرد.