جدیدترین مطالب خدمات دولت الکترونیک

در راستای ایجاد بستری برای تعامل مستقیم مردم و دستگاه‌های اجرایی، سامانه پیام ایران راه‌اندازی خواهد شد. اما سامانه پیام ایران چیست و راه‌اندازی آن چه معنایی دارد؟