جدیدترین مطالب خروج جرم از تاج خورشیدی

متون کهن چینی و ژاپنی حاوی شرح های جالب توجهی در مورد پدیده های آب و هوای فضا در قرن های گذشته هستند. به گفته دانشمندان، این توصیف ها می تواند به پیش بینی برای توفان های خورشیدی آینده کمک کند. با وجودی که شعله های خورشیدی پتانسیل ایجاد اختلالات گسترده ای در زمین را…

منظومه به‌تازگی کشف شده، تراپیست-1 که از آن به عنوان منظومه‌ای با سیارات شبیه زمین نام برده می‌شود، می‌تواند شرایط لازم برای سکونت پذیری و همچنین جریان یافتن آب مایع را داشته باشد. اما به نظر می‌رسد، هرچقدر تحقیقات این منظومه بیشتر به جلو رانده می‌شود، امیدواری‌ها نسبت به این منظومه کمتر می‌شود. براساس مطالعه ای…