جدیدترین مطالب خشونت در فضای مجازی

شبکه‌های اجتماعی تنها جاییست که هر روزه و به ساده‌ترین شکل ممکن کاربران بسیار زیادی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و از آن دیدن می‌کنند. می توان گفت این شبکه‌ها بهترین مکان برای اطلاع رسانی و انتشار مطالب مختلف است؛ چرا که تمامی افراد، چه آشنا و چه غیر آشنا قادر به مشاهده آن‌ها خواهند…