جدیدترین مطالب خشک شدن دریاچه ارومیه

خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین چالش‌های محیط زیستی ایران به شمار می‌آید. در این نوشتار به شرح چرایی و تبعات خشک شدن ارومیه می‌پردازیم. به علاوه بودجه مصوب و تخصیص داده شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دریاچه ارومیه زمانی دومین دریاچه شور جهان بود؛ اما امروز، تقریبا از بین رفته است. در طول چند دهه گذشته، بیش از 80 درصد از حجم دریاچه کاسته شده است. مطالعه جدیدی که هفته گذشته منتشر شده، برای نخستین بار علل خشکی دریاچه ارومیه را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه در این مورد…