جدیدترین مطالب خودروهای نظامی

از جمله وسایل نقلیه مهمی که در مناطق جنگی برای موارد مختلفی کاربرد دارند، خودروهای جنگی هستند. در این مقاله فهرستی از بهترین ماشین های جنگی ایران و جهان را نام می‌بریم و به بررسی هرکدام از این خودروهای نظامی می‌پردازیم.

متخصصین و مهندسین ایرانی با توجه به فشارهای وارده تحریم، در چند سال گذشته دست به طراحی و تولید مدل های مختلفی از خودروهای جنگی و نظامی زده اند. خودروهای نظامی ساخت ایران اگرچه کامل و بدون نقص نبوده، اما به گفته مسئولان ظاهرا بخشی از نیاز ارتش و نیروی دفاعی را برآورده کرده است.