جدیدترین مطالب خودروهای پرنده

شرکت هوانوردی لیلیوم، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های خود را دریافت کرد تا قدم دیگری به ایده توسعه خودروی پرنده نزدیک شود. خودروهای پرنده همواره رویای هواداران داستان های علمی تخیلی بوده، رویای آینده ای بدون ترافیک و احتمالا مناظر و چشم اندازهای شهر از آسمان، به نظر می رسد که این ایده قدمی…

اوبر تنها شرکتی نیست که در زمینه ایجاد پلتفرمی برای ارتباط بین رانندگان و مسافران فعال باشد، اگر تصور می کنید، این کسب و کار اصلی اوبر است، احتمالاً باید در این مورد تجدید نظر کنید! حال این شرکت در حال کار بر روی پروژه هایی است که به طور کلی سیستم حمل و نقل…