فیسکر کارما (Fisker Karma) رقیب اصلی خودروی تسلا مدل اس (Tesla Model S) بود؛ اما شرکت فیسکر آتوموتیو (Fisker Automotive) در سال 2013 ورشکست کرد و تسلا به یکه تاز دنیای خودروهای الکتریکی بدل شد. ولی هم اکنون این خودروساز دوباره با یک خودروی جدید به نام کارما رورو (Karma Revero) بازگشته است تا قوانین…