جدیدترین مطالب خودرو

شرکت‌های خودروسازی با ورود به عرصه تکنولوژی تحول عظیمی در صنعت خودرو سازی ایجاد کردند. هر کدام از این شرکت‌ها با به‌روز کردن فناوری‌ها برای تولید بهترین خودروهای جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

بهرام شریعت در آخرین نمایشگاه تحول صعنت خودرو، از برنامه مدیران خودرو برای تولید خودرو برقی سخن گفت و از دولت خواست که یک معدن مس در اختیار این شرکت قرار دهد.

صفحه 1 از 6