جدیدترین مطالب خوشه ستاره ای

سحابی سه تکه زیبای که همچنین با نام مسیه 20 یا NGC 6514 شناخته شده و حدودا در فاصله 5 هزار سال نوری از ما قرار دارد، یک بررسی و مطالعه هیجان انگیز از کنش های کیهانی است. این تصویر میدان گسترده حدودا 1 درجه ای را با خوشه ستاره ای باز مسیه 21 که…

تلسکوپ فضایی هابل جستجوی خود را در ژرفای آسمان شروع کرد و تصاویر شگفت انگیزی از یک کهکشان کوچک که چندان هم از کهشکان راه شیری خودمان دور نیست، به دست آورد. تصاویر جدیدی که از تلکسوپ فضایی هابل به دست آمده، یک خوشه ستاره ای شگفت انگیز که در یک ابر ماژلانی بزرگ جاسازی…