جدیدترین مطالب دارا خسروشاهی

امروزه بسیاری از افراد ایرانی موفق در حوزه فناوری در سایر کشورها و خصوصا آمریکا در حال فعالیت هستند. این افرد به راحتی توانسته‌اند به سمت‌های بالای مدیریتی دست یابند و نظر همه را به خود جلب کنند. همچنین چندی پیش نیز، شاهد انتخاب دارا خسروشاهی به عنوان مدیرعامل شرکت اوبر بودیم.

ساعاتی پیش تراویس کالانیک به دلیل تحت فشار قرار گرفتن از طرف هیات مدیره‌ی اوبر از سمت خود استعفا داد و هیات مدیره شرکت اوبر در یک تصمیم، دارا خسروشاهی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب کردند.