جدیدترین مطالب داروهای ضد سرطان

استفاده از سلاح های دقیق به جای بمباران منطقه ای: پیشرفت سریع نانو پزشکی بیش از هر چیز در جنگ بر علیه سرطان فرصت های تصور نکردنی را ایجاد می کند. محققان در این زمینه نقطه عطفی را پیش گویی کرده اند. در بخش پزشکی، ذرات نانو ایجاد روش های نوین برای تشخیص و درمان…