جدیدترین مطالب دانشگاه شیراز

مرحله پایانی سومین رویداد هم آفرینی همراه اول ۲۸ تیرماه با مشارکت دانشگاه شیراز، برگزار می شود. اختتامیه این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور، ۲۸ تیرماه سال جاری در شهر شیراز، برگزار خواهد شد. رویدادهای هم آفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و انتخاب…

همراه اول قصد دارد با مشارکت دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری سومین دوره رویداد هم آفرینی نماید. این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور در حوزه اینترنت اشیاء (IoT)، تیرماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد. رویدادهای هم آفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این…