جدیدترین مطالب دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران و انسام فرانسه در رشته مهندسی مکانیک دانشجوی کارشناسی ارشد مشترک پذیرش می کنند. در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ جزئیات مربوط به پذیرش دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی مکانیک با گرایش های مختلف اعلام شده است. طبق اصلاحیه دفترچه، این دانشگاه…

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و مسئول ارتباط با دانشگاه های آلمان اعلام کرد که همایش روز علم آلمان با روسای دانشگاه های این کشور در دانشگاه علم و صنعت ایران در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. دکتر محمدعلی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران درباره همکاری با دانشگاه آلمان خاطرنشان…