جدیدترین مطالب دانشگاه لستر

یک پروژه تحقیقاتی به رهبری دانشگاه لستر انگلستان از مطالعه قرص های اطراف سیاه چاله ها و ستارگان جوان، شباهت هایی را شناسایی کردند، آن ها این مطالعات را بر روی اجسام نجومی که مشخصه های بسیار متفاوتی دارند نیز انجام دادند. این کشف توسط مطالعه بر روی تغییرات روشنایی که از قرص های برافزایشی…

قسمتی از دل خوشی برای دانشمند شدن نفوذ کردن به سوال هایی است که کسی جوابی برای آن ندارد، سوالاتی مانند “چه مقدار کاغذ لازم است تا شما تمام اینترنت را چاپ نمایید؟” این امر بیشتر به نظر می رسد یک “آزمایش تخیلی و ذهنی” باشد که در اتاق خوابگاهتان شنیده باشید، اما دانشجویان دانشگاه…