جدیدترین مطالب دانشگاه گوتنبرگ

شهری بر روی تپه ای در مرکز یونان که 2500 سال قدمت دارد، تا همین اواخر نادیده گرفته شده بود. چرا که محققان پیش از این، این سایت باستانی را بقایای روستای کوچکی می دانستند که از نظر قدمت تاریخی چندان قابل اعتنا نبوده است؛ اما اکنون نشانه هایی از وجود شهری باستانی در اختیار…

مطالعه ای جدید نشان می دهد، هوای آلوده شهرها، حتی از چیزی که پیش از این تصور می کردیم هم از لحاظ بهداشتی خطرناکتر هستند. محققان، ردپای باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در هوای آلوده شهرها را مشاهده کرده اند که با آنتی بیوتیک های متداول قابل درمان نیستند. محققان دانشگاه گوتنبرگ، سوئد، 864…