جدیدترین مطالب داکر

داکر (Docker) این تکنولوژی کانتینر (container) اپن سورس (open source)، یک قسمت از نرم افزار در یک فایل سیستم کامل است که شامل هر آنچه که شما برای اجرا کردن نیاز دارید (کد، زمان اجرا، ابزار سیستم، کتابخانه ی سیستم و هر چیزی که شما می توانید بر روی سرور نصب کنید)، می باشد. داکر این…

مایکروسافت در کنفرانس سالانه بیلد خودش گفت که مایکروسافت NET. را برای کاربران لینوکس و مک باز خواهد کرد. علاوه بر آن کاربران ویندوز می توانند که به پلتفرم کاندید NET. دسترسی داشته باشند. مایکروسافت، این مخالف قدیمی پلتفرم اپن سورس، هسته زمان اجرای NET. را برای کاربران لینوکس و مک منتشر ساخت، این حرکت طراحی…