جدیدترین مطالب درمان استخوان

ترکیب آرد ذرت با خاک رس آتشفشانی به منظور ایجاد یک پلاستیک برای پیوند استخوان به کار می رود که عمل جراحی جایگزینی استخوان را در آینده آسانتر می کند. محققان می گویند این ماده می تواند جایگزین حالتی شود که نیاز به از بین بردن استخوان از قسمت دیگری از بدن بیمار است یا…