جدیدترین مطالب درمان اضطراب

درمان اضطراب با بازی‌های کامپیوتری ؛ عنوانی که شاید تنها جذاب نشان می‌دهد، اما آیا واقعا می‌توان اضطراب را از طریق بازی‌های کامپیوتری تحت درمان قرار داد؟ آدام وینچوفسکی که اینگونه فکر می‌کند. او طراح و توسعه دهنده بازی SmashET است.

قرن ‌هاست شَمَن ‌ها از آیاهواسکا و مجیک ماشروم برای کمک به مردم استفاده می‌کنند. حال به نظر می‌رسد، ممکن است محققان از درمان باستانی شمن ها برای درمان افسردگی و اضطراب بهره ببرند. در واقع پس از تجربه‌ مصرف، بسیاری از افراد گزارش داده‌ اند، افکار مطلوب ‌تری داشته و تمایل بیشتری به پذیرش…