جدیدترین مطالب درمان افسردگی

آیا تاکنون دچار افسردگی شده‌اید؟ احساس ناامیدی و ناراحتی در زندگی داشته‌اید؟ این شرایط ممکن است برای هر کسی اتفاق افتد، بنابراین بهتر است همه ما راه های مقابله با افسردگی را بشناسیم و بتوانیم شاد و خوشحال زندگی کنیم.

قرن ‌هاست شَمَن ‌ها از آیاهواسکا و مجیک ماشروم برای کمک به مردم استفاده می‌کنند. حال به نظر می‌رسد، ممکن است محققان از درمان باستانی شمن ها برای درمان افسردگی و اضطراب بهره ببرند. در واقع پس از تجربه‌ مصرف، بسیاری از افراد گزارش داده‌ اند، افکار مطلوب ‌تری داشته و تمایل بیشتری به پذیرش…