جدیدترین مطالب دروازه اعماق فضا

ناسا می‌گوید، قصد ساخت پایگاهی در مدار ماه را دارد که می‌تواند به عنوان مکانی برای نگهداری نمونه‌های جمع‌آوری شده از اجرام مختلف منظومه شمسی مورد استفاده قرار گیرد. دروازه اعماق فضا (Deep Space Gateway) که ناسا قصد پرتاب آن به فضا را در دهه 2020 دارد، مأموریت‌های مختلفی برای ماه و زمین را انجام…