یک مرد ایرانی که لقب کثیف‌ترین مرد جهان را از آن خود کرده بود، چند ماه بعد از اولین استحمام خود پس از هفتاد سال عدم طهارت درگذشت.