جدیدترین مطالب دریاچه ای در مریخ

سفر به مریخ در ذهن ایلان ماسک در سال جاری با جزئیات و اطلاعات روند پیش رو، بیان خواهد شد. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس، راز تمایل خود را برای دستیابی انسان به مریخ باز کرد. او سفر به مریخ را با چیزی به نام استعمار حمل و نقل مریخ (MCT) در گذشته شروع…

اگر شما تا یک ماه پیش در مورد وجود آب در مریخ سوال می پرسیدید، به احتمال زیاد به شما گفته می شد که شواهد نشانگر وجود آب، در گذشته، موجود بوده ولی احتمالا از بین رفته است. حال سوال اینجاست که چگونه این چیزها می تواند تغییر کند؟ ابتدا در یک اطلاعیه بزرگ، اعلام…