جدیدترین مطالب دستکاری ژن

یک تیم از محققان دانشگاه تورنتو که روی ژنوم انسان کار می کرده اند، در تلاش برای زنده نگه داشتن سلول ها ضروری ما برخی ژن ها را خاموش کردند. در واقع این دانشمندان برای درمان سرطان قادر به شناسایی مجموعه ای از ژن های مرتبط با سرطان های خاص شدند، که هموار کردن راه…