جدیدترین مطالب دستکش

یکی از جوانان ایرانی، به نام نوید عضدی با همکاری با یک دانشجوی به نام توماس پریور در آمریکا، دستکش مبدل زبان اشاره به گفتار را اختراع کرده اند. زبان اشاره یک ابزار بسیار مهم است، اما این ابزار به گونه ای است که بسیاری از مردم قادر به استفاده از آن نیستند و این مسئله باعث می شود…

استقلال بیماران پارکینسون با یک دستکش امکان پذیر خواهد بود. همان فن آوری موجود در آی فون که می تواند وارونه بودن آن را تشخیص دهد، روزی قادر خواهد بود به میلیون ها تن از افراد مبتلا به پارکینسون در قالب یک دستکش به نام GyroGlove که لرزش دست را کاهش می دهد، امداد رسانی…