جدیدترین مطالب دستگاه های خودپرداز

سارقان اینترنتی با هک دستگاه های خودپرداز توانستند تنها در عرض دو ساعت، 12.7 میلیون دلار را سرقت کنند. به طور معمول، زمانی که دیتای شما بخشی از مسیر نقص امنیتی باشد، فورا نگران می شوید که آیا می توان از هویت شما برای سرقت های آنلاین استفاده کرد یا خیر. لازم به ذکر است…