جدیدترین مطالب دستیابی به موفقیت

کتاب در کل راهنمای اصلی انسان در زندگی است، اما بعضی از کتاب ها مخصوصا برای آموزش راه موفقیت نوشته می‌شوند. در این مطلب با بهترین کتاب های موفقیت آشنا می‌شوید.

تعریف شما از موفقیت چیست؟ از نظر شما چگونه باید به موفقیت دست یافت؟ آیا راه‌ها و تکنیک‌های رسیدن به موفقیت را می‌شناسید؟ شاید بهتر باشد در ابتدا موفقیت را تعریف کرد که البته تعاریفی مختلف در مورد موفقیت وجود دارد!

8 مارس (18 اسفند) روز جهانی زن نامگذاری شده که با هفته‌ی جهانی مهندس نیز مصادف است؛ بنابراین تصمیم گرفته ایم تا توصیه و روش های دستیابی به موفقیت را از زبان بهترین مهندسان زن در اختیار شما قرار دهیم. دو سال قبل، کمپانی بزرگ OneLogin، بیلبوردی را منتشر کرد که در آن، تصویر یکی…